ЖивотУбави совети

Видео: психологија на нарцисоидноста

Нарцизмот не е само личносна карактеристика која често ја сретнуваме опишана во разни колумни, списанија и тестови на личност (од популарен, забавен карактер, а не научен). Всушност, станува збор за збир од карактеристики, класифицирани и истражувани од страна на психолозите. Но, што е тоа што ја предизвикува нарцисоидноста и дали нарцисоидната личност може да го подобри своето функционирање и односот кон себе и другите луѓе? W. Keith Campbell концизно го опишува ова нарушување и одговара на ваквите и слични прашања.

Ирина Николовска – Психолог, Интегративен и Гешталт советник 

Поврзани статии

Back to top button